Streaming media
Shadow
Slider

Visualisering av data från IoT-system

Attentec ser en ökad efterfrågan på tjänster som är kopplade till internet of things, IoT. I ett examensarbete som nyligen avslutats på Attentec har Jonathan Anderson undersökt om det finns ett verktyg som kan användas för att bygga snabba visualiseringsprototyper för...

Norska Get och Attentec i Streaming Media-samarbete

Digital-TV och film via internet. Get är en norsk ledande bredbands- och innehållsleverantör som brinner för att skapa de bästa kundupplevelserna i en ständigt mer komplex medievardag. Get har valt Attentec som utvecklingspartner för sina leveranser av digital-TV och...

Categories

Archives